När man sitter med som ägare av ett företag finns en mängd avtal som kan upprättas och ingås av olika parter. Här tar vi upp några av de vanligaste avtalsformerna.

Man brukar skilja på interna och externa avtal. Interna avtal är sådana som ingås av personer inom företaget. Vanligt förekommande är aktieägaravtal och kompanjonsavtal. Andra exempel på interna avtal är de som ingås mellan bolaget och anställda, såsom anställningsavtal eller sekretessavtal.

Interna avtal

Om man väljer att starta företag tillsammans med en annan person är det ofta lämpligt att ingå kompanjonsavtal. På detta sätt kan man både se över hur man vill att verksamheten skall bedrivas samt undvika missförstånd och tvister i framtiden. Helst ska man upprätta avtalet redan när man planerar att starta företaget.  Alltför många kommer på för sent att ett avtal saknas.

Tänk på att avtal alltid upprättas för att skydda samtliga parter som avtalet gäller. Alla kan hamna i situationer när man inte längre står på lika god fot med varandra och då kommer båda parter att vara hjälpta av att det finns ett avtal att luta sig mot.

Så vad är det då man reglerar i ett kompanjonsavtal? Kort sagt kan man säga att det är upp till de berörda, men vanligt är att man reglerar t ex fördelning av ersättningen och dess storlek; arbetsfördelning och hur företaget styrs; villkor för beslutsfattande och vad som gäller om man inte är överens; vad som sker om någon vill sälja sin del av företaget m.m.

Externa avtal

Det finns en mängd externa avtal för företag, tillämpligheten beror på verksamhetens art. Vanliga externa avtal är t ex hyresavtal, avtal med leverantörer, återförsäljaravtal, transportavtal, konsultavtal och entreprenadavtal.

Även om man förstår vad dessa avtal innebär rent generellt är det viktigt att sätta sig in i vad det specifika avtalet reglerar, såsom avtalets giltighetsperiod, uppsägningstid, ersättningsnivåer, uppdragsgivares och uppdragstagares åtaganden och skyldigheter, vem som bär ansvar för skada m.m.